Modele badań operacyjnych

S.C. Albright, WL Winston, Management Science Modeling, sud-ouest CENGAGE Learning, Wiele wydań. Wykład 3. [16,10.] Zadanie optymalizacji liniowej ze zmiennymi całkowitoliczbowymi, w szczególności binarnymi. Metoda podziału i ograniczeń. Modelowanie warunków logicznych nakładanych na decyzję dopuszczalną. Materiały do wykładu 3. Tomographie Ragsdale, modélisation de tableur et analyse de décision. Une introduction pratique ? la science de la gestion, South-Western College Publishing, Wiele wydań. Dualność-Wyprowadzenie dla problemu pakowania plecaka. Programowanie całkowitoliczbowe CD. -Modelowanie przedziałami liniowej funkcji celu. Ilustracja idei algorytmu branche et relié w programowaniu całkowitoliczbowym mieszanym-Algorytm Dakina.

Ilustracja idei metody cięć-części ułamkowe i exemple cięć Gomory. Wykład 6. [13,11.] Wybrane zagadnienia optymalizacji nieliniowej sprowadzalne zadań optymalizacji liniowej. Materiały do wykładu 6. Operacja-dowolny Projekt posiadający konkretną formę, dążący do uzyskania określonego celu. Wybór Cech je właściwości są rozwiązaniami, które określają sposób organizacji danej operacji. Rozwiązania mogą być prawidłowe lub niepoprawne, mniej lub bardziej celne. Najważniejszym zadaniem Badań operacyjnych są rozwiązania optymalne, CZYLI najkorzystniejsze. Prawidłowo zorganizowana Operacja zależna jest OD efektywności operacji, polegającej na stopniu dostosowania się operacji do określonego zadania. (B. Filipowicz 1999, art. 15) Wprowadzenie do Badania efektywności metodą obwiedni danych.

Efektywność Techniczna. Efektywność względna je bezwzględna. Probl?me prymalny (mnożnikowy) oraz dualny (obwiedni) i zależności między nimi. Identyfikacja jednostek efektywnych w Sensi e silnym oraz efektywnych w Sensi e słabym. . Wykład 5. [06,11.] Optymalizacja na sieci. Sieci Transportowe. Dygresja o algorytmie Dijkstry. Dygresja o algorytmie Bellmana. Materiały do wykładu 5. .

Programmation d`entiers mixtes-wprowadzenie, Zadanie o pilnowaniu Auli podczas egzaminu (Pokrycia probl?me). Rozwiązanie gry fiver. Rozwiązanie problemu wycinania kołków ne Moelkky gry. (probl?me cięcia). Badania operacyjne-dyscyplina le Naukowa związana z Teoria decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę je Poprawia okre problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji. Badania operacyjne ? zbiór Metod matematycznych i statystycznych, obejmujących m. in.: 5 ćwiczenia ZADANIA, SZABLONY, ROZWIĄZANIA 1, correspondant ROZWIĄZANIA, M MATLAB.