Nasza Wizja

Od 18 lat specjalizujemy się w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wierzymy że jest to naszym powołaniem i dlatego też wykonujemy to z najwyższą starannością, oddając innym całe swoje serce! Staramy się aby nasza oferta była dostępna dla każdego dziecka. Aby i ubodzy mieli udział w radości tych, którym dobrze się wiedzie.

Czy wiesz że uczestnicząc w naszych obozach:

 stajesz się współfundatorem obozu dla dzieci z ubogich rodzin (to dzięki waszym wpłatom  możemy sobie pozwolić na ich bezpłatne przyjęcie)

Kim jesteśmy?

Chrześcijańskie Centrum Marana Tha zrzesza grupę chrześcijan pełnych miłości, pasji, zaangażowania, pragnących zarażać entuzjazmem i inspirować do działania. Promujemy wartości wspólne wszystkim kościołom chrześcijańskim. Działamy w oparciu o naukę Pisma Świętego i etykę chrześcijańską. Nade wszystko pragniemy ukazać młodemu pokoleniu umiejętne życie z wartościami chrześcijańskimi, zwycięskie życie bez nałogów i świeckich rozrywek, życie którego sedno to trwanie w relacji z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem.

Co robimy i dokąd zmierzamy?

Działalność nie jest stacjonarna, obozy i inne przedsięwzięcia organizujemy w różnych miejscach. Zapraszamy dzieci, młodzież, studentów, absolwentów oraz grupy zorganizowane. Nasi podopieczni mają możliwość pogłębiania swojej wiary, budowania trwałego fundamentu jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus. Codzienne spotkania na modlitwie i uwielbieniu jak również czytanie Słowa Bożego pozwalają młodym ludziom umocnić ich więź z Bogiem, odkryć swoje talenty, powołanie, odnaleźć swoje miejsce w świecie. Dajemy także możliwość rozwoju fizycznego i intelektualnego poprzez różnego rodzaju warsztaty czy zajęcia. Proponujemy szeroki wachlarz zajęć artystycznych. Bardzo cenimy zadowolenie naszych podopiecznych, gdyż to właśnie ich uśmiech jest dla nas ogromną radością i satysfakcją. Pragniemy by wszystkie nasze talenty jakimi obdarował nas Bóg, także wykształcenie służyło ludziom ku ich zbudowaniu i wszechstronnemu rozwojowi.

W poprzednich latach kilkoro dzieci miało możliwość wyjechania na obóz dzięki sponsorom, za co dziękujemy: Annie i Jackowi Sosnowskim oraz Pastorowi Pawłowi Sochackiemu.